Hur lär sig döva teckenspråket?

Döva barn lär sig teckenspråk precis som hörande barn lär sig svenska. Om hörande föräldrar får ett dövt barn är det viktigt att föräldrarna snabbt lär sig teckenspråk, så att de kan kommunicera med barnet. Det är också viktigt att barnet får vistas i teckenspråkig miljö, så att barnet kan utvecklas på samma sätt som hörande barn.

Om man blir döv i vuxen ålder, så att svenskan (eller annat modersmål) är första språket, d.v.s. man talar och läser obehindrat, så lär man sig teckenspråk på samma sätt som man lär sig andra språk. En del vuxendöva använder sig hellre av skrivtolk än av teckenspråkstolk.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-10-12
Uppdaterad: 2014-06-05