Vad används handalfabetet till?

Handalfabetet används av döva främst för att stava namn. Personer som inte kan teckenspråk kan använda handalfabetet för att kommunicera med döva. Använda enkla ord och meningar om du med hjälp av handalfabetet ska stava dig fram när du träffar en döv person. Eftersom döva är vana vid att omgivningen inte tecknar, ska man inte tveka att försöka med det man redan kan för att göra sig förstådd; skriva, tala lugnt och tydligt, rita, peka och visa.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-10-12
Uppdaterad: 2014-06-05