Är det skillnad mellan teckenspråk och Tecken Som Stöd?

Tecken Som Stöd (TSS) används för att kommunicera på hörandes villkor d.v.s. man använder samma ordföljd som i svenskan och använder tecken som passar in för svenska ord. Det är mest vuxendöva, utvecklingsstörda och barn med språkstörning som är i behov av tecken för sin kommunikation. En exakt definition på TSS finns inte. Det finns även "lättläst" teckenspråk som utvecklingsstörda döva och döva invandrare föredrar.

Det svenska teckenspråk är däremot ett visuellt språk med egen grammatik, bl.a. möjligheter att utnyttja ögonbrynsrörelser och teckenutrymme. Teckenspråk utnyttjar också de rika möjligheterna till avbildande av den visuellt uppfattade verkligheten.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-10-12
Uppdaterad: 2019-03-14