Har föräldrar till döva barn rätt till teckenspråksutbildning?

Ja. Det finns teckenspråksutbildning för dig som har barn som för sin kommunikation är beroende av teckenspråk. Även andra som likställs med förälder kan antas till utbildningen t.ex. den som är gift eller sambo med en förälder.

Utbildningen bygger på den förkunskap i teckenspråk som ges av landstingen enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 3 a §. Utbildningen omfattar maximalt 240 timmar och är kostnadsfri.

Vid internatboende är boendet kostnadsfritt men du betalar måltiderna. Det erbjuds även kostnadsfri barntillsyn för barn och syskon.

Som deltagare i TeckenspråksUtbildning För Föräldrar har du möjlighet att få ersättning för förlorad arbetsinkomst eller annat inkomstbortfall genom CSN. Likaså en resa, per utbildningstillfälle, till och från utbildningsorten betalas av CSN. Utbildningsanordnaren vägleder dig i ansökan, där finns också särskild rekvisitionsblankett som skickas in till CSN.

Utbildningen finns förlagd över hela landet hos olika utbildningsanordnare. Upplägget ser olika ut på olika skolor. Som regel går man på den skola som finns närmast bostadsorten, men man kan läsa TeckenspråksUtbildning För Föräldrar på den skola som har ett upplägg som passar familjens behov bäst. Det finns även möjlighet att byta utbildningsanordnare under utbildningen gång.

Norra regionen: Gävleborgs-, Västernorrlands-, Jämtlands-, Västerbottens- och Norrbottens län.
Östra regionen: Stockholms-, Uppsala och Gotlands län.
Mellersta regionen:
Södermanlands-, Östergötlands-, Värmlands, Örebro, Västmanlands och Dalarnas län.
Västra regionen: Västra Götalands-, Hallands- och Jönköpings län.
Södra regionen: Kronobergs-, Kalmar, Blekinge län och Region Skåne.

• Utbildningsanordnarens kursplan bygger på den ramkursplan som Statens Skolverk har tagit fram.
• Centrala studiestödsnämnden handlägger ersättning för resekostnader och inkomstbortfall.
• Specialpedagogiska skolmyndigheten utvärderar utbildningen.
• Specialpedagogiska skolmyndigheten samordnar och administrerar statsbidraget till utbildningsanordnarna.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-10-12
Uppdaterad: 2014-06-05