Förändras teckenspråket typ "rinkebysvenska"?

Ja, det finns språkvariationer i teckenspråk, t.ex. slangtecken hos ungdomar. Även utländska brytningar förekommer i svenskt teckenspråk när döva invandrare med sitt teckenspråk flyttar till Sverige. Språkförändringar i teckenspråk beror på många faktorer, bland annat flera yrkeskategorier bland döva, TV-nyheter på teckenspråk, turism/inflyttning (nya tecken lånas in till Sverige från andra länder), teknisk utveckling.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-10-12
Uppdaterad: 2014-06-05