Barn med Cochlea Implantat behöver teckenspråk - också!

Det finns de som tror att dövrörelsen i Sverige är mot Cochlea Implantat (CI) och således mot att döva barn får hjälp med hörseln. 

Detta är fel. Vi är varken emot CI eller att döva barn får hjälp med hörseln.

Tvärtom. CI är en avancerad hörapparat som fungerar bra för många döva barn. Men vi reagerar mot att läkare och andra framställer CI som ett tekniskt underverk som gör barnet hörande och därför inte behöver teckenspråk. Barnet blir inte hörande, utan snarare hörselskadat, och behöver teckenspråk för alla situationer i livet när hörseln trots CI inte räcker till. Om och när CI tas bort är personen döv och beroende av kommunikation på teckenspråk.

En del kan med hjälp av CI tolka ljud så att de klarar att kommunicera på talat språk. För andra fungerar det mindre bra. Det kan bero på att personen inte trivs med sitt implantat, att det inte fungerar av tekniska skäl eller att det helt enkelt inte ger de hörseleffekter som eftersträvas.

Vi anser att många föräldrar felaktigt invaggas i tron att deras barn blir fullt hörande med CI. Man placerar därför sina barn i den vanliga grundskolan och väljer bort teckenspråket för barnets räkning. Detta menar vi kan få olyckliga konsekvenser för barnet när det kommer upp i tonåren, och för resten av livet. Känslan av utanförskap vid idrott, bad, lek och stoj, har nämnts till oss av unga med CI. Det finns många tillfällen när CI inte kan användas och man därför hamnar utanför kamraternas talade gemenskap. Det barn däremot som har fått lära sig teckenspråk redan som liten har en valmöjlighet - han eller hon kan välja teckenspråk i stället. Det barn vars föräldrar helt förlitat sig på CI har inte detta val.

Barn med CI behöver teckenspråk – också! Det är en stor trygghet att ha fått lära sig det som barn. Ett barn till föräldrar med olika modersmål uppmuntras att lära sig båda språken redan från barnsben. Flerspråkighet är en tillgång, mångfald uppmuntras på alla områden. En hörande förälder kommer aldrig att få kritik från sitt döva barn att det fått lära sig teckenspråk. Men risken är stor att föräldrar får stå till svars för ett beslut att inte ha låtit barnet lära sig teckenspråk - när barnet är vuxet.

Barn är intelligenta och klarar att välja språk.
Vi anser att alla döva och hörselskadade barn, med eller utan hörapparat eller CI, ska tillförsäkras undervisning i båda språken. De måste få tillgång till, lära sig och utveckla sina kunskaper i teckenspråk från tidig ålder och under hela skoltiden, oavsett skolform. På så sätt får vi trygga barn som genom hela livet själva kan avgöra när de vill kommunicera på svenska eller på teckenspråk. Att behärska teckenspråket är en trygghet, inte minst om hörseln försämras ytterligare senare i livet.

Vi är således inte emot Cochlea Implantat, vi är för teckenspråk.

Barn och teckenspråk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eftersom en del barn med CI inte kommer att uppnå ett tillräckligt bra tal, bör alla barn med CI också växa upp med teckenspråk. Det kommer att säkerställa en språklig utveckling och bästa möjliga grund för ett tillfredsställande liv, skriver Frank Becker, överläkare vid kliniken för hjärnskador på Sunnaas sjukhus och docent vid universitetet i Oslo.

Barn som fått CI bör lära sig både tal och teckenspråk och det bekräftades av flera världsledande forskare som deltog på en konferens i Oslo 2010.

» Døve barn med CI bør få god språkopplæring
Läs hela artikeln i Dagens Medisin 2010-10-04

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-10-27
Uppdaterad: 2015-03-11