Därför tvåspråkighet

Broschyren informerar om hur tvåspråkighet skapar delaktighet för barn och unga med hörselskada. Vi vill att alla barn med hörselskada tidigt i livet får utveckla både svenska och teckenspråk. För att det ska bli verklighet krävs bland annat en lagändring som ger alla personer med hörselskada rätt till teckenspråksutbildning. Det krävs också att samhället tillhandahåller teckenspråkiga miljöer under barnets uppväxt och skolgång.

Svenska + teckenspråk = delaktighet. Så ser vår språkekvation ut.

Därför tvåspråkighet

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-10-28
Uppdaterad: 2015-03-11