Växelvis på svenskt teckenspråk och svenska

Broschyren "Växelvis på svenskt teckenspråk och svenska. Språk- och kunskapsutveckling för flerspråkiga barn och ungdomar"  är riktad till föräldrar och andra som kommer i kontakt med döva och hörselskadade barn som har behov av både teckenspråk och svenska.

Broschyren inleds med grundläggande information om de aktuella språken och om villkoren för barn som växer upp med hörsel som funktionshinder. Längre fram finns också information om utbildning för döva och hörselskadade samt anvisningar om användbara länkar.

De båda språken svenska och svenskt teckenspråk fyller olika funktioner för dem som inte hör. Teckenspråket behövs för att kunna kommunicera och därigenom få kunskap, testa sina tankar och utvecklas socialt, kunskapsmässigt och känslomässigt. Det skrivna svenska språket behövs även för att kommunicera, söka kunskap och ta del av information. Detta gäller också för talad svenska för dem som hör eller har lite hörselrester kvar. Båda språken behövs alltså för att få full delaktighet i samhället.

Växelvis på svenskt teckenspråk och svenska

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2012-09-24
Uppdaterad: 2015-03-11