Vårt idéprogram


Vi tror på alla människors lika och unika värde. Alla har rätt till delaktighet på lika villkor. Vår organisation erbjuder mötesplatser, sprider kunskap och driver på utvecklingen mot ett samhälle där teckenspråk har en självklar plats.

Språk är viktigt för människors välbefinnande och avgörande för våra livsvillkor. Genom språk kan vi ha en kommunikation med andra och på så sätt förmedla vad vi känner och tänker. Vi får på så vis samhörighet med andra, uttrycker vem vi är och vad vi vill.

Läs vårt idéprogram
Idéprogram

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2017-03-23
Uppdaterad: 2017-06-02