Dövas Dag


SDR har inte fått in någon intresseanmälan från någon förening att arrangera Dövas Dag 2021. Förbundet kommer därför istället ta arrangörskapet 2021 och genomföra Dövas Dag i form av en föreningsturné under nästa höst. Det kommer att vara en del av förbundets 100-årsfirande, så att så många som möjligt förhoppningsvis kan ta del av firandet. Vi återkommer med mer information längre fram.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dövas Dag-firandet i Sverige äger rum i september varje år. Då brukar det vara konferens, öppet forum, utställning, kultur, underhållning, festlig samvaro m.m.

» Dövas Dag - tidigare åren

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Historia
Redan på 20- och 30-talen förekom det att man någon enstaka gång eller regelbundet ordnade De dövstummas dag. Exempel finns från Halmstad, Malmö, Motala och Vänersborg. I Jämtland firades De dövstummas dag årligen som en samlingsdag för döva, i Röda korsets regi.

Till kongressen i Borlänge 1938 kom en motion från Ebbe Bergh, Svenske i Malmö, om en De dövstummas dag då det skulle samlas in pengar till döva t.ex. genom försäljning av nålar eller märken - ungefär som majblommor. Det skulle ske den söndagen då man i kyrkan talar om hur Jesus botade en dövstum (13:e söndagen efter pingst). Kongressen hänsköt frågan till styrelsen för utredning och sedan hände ingenting.

Vid den nordiska kongressen i Stockholm 1947 togs frågan om Dövas Dag upp av norrmannen Wilhelm Schröder. Han tänkte sig att det skulle vara en dag då döva träffades och upplevde samhörighet och samtidigt en dag då man visade hur dövas isolering kan brytas. Det skulle vara en dag som firades internationellt, och tidpunkten skulle vara sista söndagen i augusti. Flera var tveksamma till förslaget och Schröder tog därför tillbaka det.Affisch från Dövas Dag 1958

Vid världskongressen i Zagreb 1955 diskuterades ett förslag om Dövas Dag, och vid den internationella studiekonferensen i Rom 1957 beslutades att Dövas Dag skulle firas den sista söndagen i september, eftersom den första världskongressen ägde rum i Rom i september 1951. Syftet var att informera om dövas levnadsvillkor och "att göra de problem döva brottas med mer allmänt kända".

1958 började Dövas Dag firas i Sverige och över hela världen. I Sverige ville SDR i samband med detta skapa De dövas kulturfond, som skulle ge pengar till kulturell verksamhet. Ett upprop undertecknat av bl.a. Skolöverstyrelsen och Arbetsmarknadsstyrelsen sändes ut, men fick inget större genomslag. Däremot började dövföreningarna landet runt att fira Dövas Dag, först var och en för sig.

År 1969 ägde ett speciellt Dövas Dag-firande rum. SDR ordnade den 6-7 september ett riksomfattande informations- och demonstrationsmöte i Stockholm: Dövas Dag och Dövas riksdag. Drygt tvåtusen döva från hela landet deltog.

1973 började förbundet organisera regionalt Dövas Dag-firande, på tre platser i landet: en ort i Svealand, en i Götaland och en i Norrland. Flera hundra personer kom till varje ställe. 1977 skulle Svealands döva fira Dövas Dag i Visby, SDR hyrde båt av Ånedinlinjen, och cirka 300 personer åkte med "döv båt" till Gotland.

Dövas Dag-firandet har brukat bestå av diskussion och information kring någon viktig dövfråga, många kulturinslag, mat och festlig samvaro. År 1976 uppträdde t.ex. på de tre platserna samtidigt 33 teckenspråkskörer, teatergrupper eller folkdanslag.

Ungefär 1980 övertog dövföreningarna i resp. region ansvaret, och de väljer själva ämnen. Vid Dövas Dag i Lund 1991 diskuterades t.ex. hur dövprästerna ska teckna (de har brukat teckna och tala samtidigt).

» Sammanfattning ur boken "Den gemensamma kraften" som finns att köpa i vår webbutik

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2014-03-24
Uppdaterad: 2020-11-30
 • 2020-11-30

  SDR har inte fått in någon intresseanmälan från någon förening att arrangera Dövas Dag 2021. Förbundet kommer därför istället ta arrangörskapet.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2018-11-06

  Nu kan ni söka bidrag från vår stiftelse. Ansökan ska vara SDR tillhanda senast den 1 februari. 2021.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-11-17

  SDR har fått ett beviljat projekt på ett år hos Riksantikvarieämbetet, RAÄ som startade i september 2020. Syftet med projektet är att kartlägga och samla information kring dövas historia och kulturarv i Sverige.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-11-16

  Alla döva barn ska ha rätt till svenskt teckenspråk. Det innebär att varje barn oavsett bakgrund, typ av hörselnedsättning och livssituation ska få så goda förutsättningar som möjligt att tillägna sig svenskt teckenspråk.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-11-12

  SDR Studio är en materialserie som består av filmer där två eller tre personer har samtal och diskuterar specifika frågor som är högaktuella i dövsamhället generellt, men också politiskt heta just nu. I serien berättar vi om aktuella arbeten, delar med oss av tips och verktyg. Del 3 handlar om Döva barn och stöd till föräldrar. 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-10-22

  kongress sidhuvud

  .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-10-14

  SDR lanserar idag en efterlängtad handbok för föräldrar till döva barn. I handboken som är riktad till föräldrar och andra anhöriga har SDR samlat material, berättelser och information som kan ge vägledning. Handboken kan också med fördel bli en del av den information som erbjuds från regionerna till föräldrarna, exempelvis från hörselvården.

  .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-11-04

  Presentation av Therese, projektledare på SDR.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-10-28

  Vi på SDR hälsar Birgitta Martinell och Kave Noori välkomna till oss!

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -