Information om coronaviruset 17 april, 2020

Nyhetsbevakning och information om covid-19 (coronavirus) på teckenspråk. Ni kan följa SDR:s Facebooksida där vi försöker uppdatera med den senaste informationen. Du behöver inget eget facebook-konto för att se
Läs mer

Remissvar om språkplikt 30 mars, 2020

 SDR har svarat på promemorian “Språkplikt – deltagande i grundutbildning i svenska för försörjningsstöd”. Socialdepartementet föreslår att socialtjänstlagen får ett tillägg om att den enskilde vid behov
Läs mer

Remissvar om modersmålsundervisning 17 mars, 2020

SDR har svarat på betänkandet “För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål”, SOU 2019:18. SDR stöder den stora utredningens förslag på åtgärder för att
Läs mer

Summering av Dövas Nordiska Råds möte 2 mars, 2020

 Summering från Dövas Nordiska Råds möte i Helsingfors, Finland den 27-29 februari. Deltagare var från dövförbunden i alla fem nordiska länder samt ungdomsförbunden från lika många
Läs mer