Handla i webbshop

Genom att köpa vårt sortiment av profilprodukter och teckenspråksmaterial så bidrar du till att sprida kännedom om det svenska teckenspråket, som 2009 har fått en lagstadgad ställning motsvarande minoritetsspråken. Du stöder oss ekonomiskt så att vi kan fortsätta vårt arbete att bereda vägen till full tillgänglighet för döva och hörselskadade.

Tillgänglighet genom teckenspråk betyder t.ex. att döva har rätt att få tolk när de behöver, att döva och hörselskadade barn får lära sig teckenspråk tidigt i livet, att nyheter och program på TV är teckenspråkstolkade eller textade och - nog så viktigt - social service och äldreomsorg på sitt eget språk.

» Webbshop med profilprodukter och teckenspråksmaterial

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-05-12
Uppdaterad: 2019-10-01