Stöd SDR

SDR arbetar för tillgänglighet genom teckenspråk i livets alla skeden och på alla områden där döva och hörselskadade finns. Det finns cirka 30.000 döva och hörselskadade personer i landet som kommunicerar med svenskt teckenspråk.

Ännu på 2010-talet har inte teckenspråkiga döva barn, ungdomar och vuxna självklar rätt till förskola, utbildning, arbete, tolk, kultur, social omsorg och äldrevård på sitt språk, teckenspråk. Det råder en omfattande okunskap bland beslutsfattare på alla nivåer om dövas villkor och behov. 

Tillgänglighet för teckenspråkiga döva är t.ex. att ha rätt till teckenspråkstolk när det behövs. För den som inte hör, krävs teckenspråkstolk, och det är inte självklart att vi får tolk när vi behöver.

Vill du bidra till en tillgängligare värld för döva och hörselskadade?
Vi tackar dig varmt för ditt stöd.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-02-23
Uppdaterad: 2014-05-11