Svenskt teckenspråkslexikon

Den lexikografiska verksamheten på institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet dokumenterar det svenska teckenförrådet och utför kontinuerlig uppdatering av teckenspråkslexikonet och databaserna på internet. Webbplats: » teckensprakslexikon.su.se

Det första lexikonet kom ut 1916. Det hette ”Teckenspråket, med rikt illustrerad ordbok över det av Sveriges dövstumma använda åtbördsspråket” som publicerats av döve Oskar Österberg (1885-1921). Under 1900-talet har det givits ut totalt sex teckenordböcker (Bl.a. 1971 och 1978). SDR gav ut "Svenskt teckenspråkslexikon" 1997. ”Digital version av Svenskt teckenspråkslexikon” (2001) är en vidareutveckling av ”Svenskt teckenspråkslexikon” i form av en interaktiv databas som innehåller det tryckta lexikonets information kompletterad med videosekvenser.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-07-20
Uppdaterad: 2015-02-18