Vad vi gör

Sveriges Dövas Riksförbunds vision är teckenspråk för möjligheter utan gränser och ett hållbart samhälle.

Vi arbetar för en hållbar framtid och ett samhälle där rätten till språk, kommunikation, utveckling och delaktighet säkerställs. Detta för både vår generation och för kommande generationer. Genom ett gemensamt och socialt ansvarstagande kan vi tillsammans skapa ett samhälle där teckenspråk är självklart.

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-02-25
Uppdaterad: 2019-12-03