Verktyg

SDR Studio
En materialserie som består av filmer där två eller tre personer har samtal om högaktuella och politiskt heta frågor i dövsamhället. Vi berättar om vårt aktuella arbete och delar med oss tips och verktyg. Föreningar och medlemmar kan använda filmerna som en grund till diskussioner och inspiration vad föreningar och enskilda personer kan göra i regionalt och lokalt påverkansarbete.

SDR Studio

» Tolktjänsten (Del 1)

» Motioner (Del 2)

» Döva barn och stöd till föräldrar (Del 3)

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

» Likabehandlingsplan inom SDR och tillhörande regionala och lokala organisationer
Målet är att alla ska känna sig trygga och välkomna i vår verksamhet.

 Likabehandlingsplan

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

» Påverkansarbete för dövrörelsen
Våra bästa tips och råd för att effektivt påverka politiker och beslutsfattare

Påverkansarbete för dövrörelsen

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

» Bra start i livet - Policy
Ett bra material inför ett lobbyarbete på regional och lokal nivå.

xx

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2019-05-21
Uppdaterad: 2020-11-16