Forskningspolitiskt program


Forskning om döva, teckenspråkiga och teckenspråk ska utvecklas och ha en tydlig plats inom forskningsvärlden. Vikten av forskning har stor betydelse för att öka kunskapen om döva, teckenspråk och således förbättra bemötandet av döva och teckenspråkiga i samhället. Resultaten ska leda till att dövas och teckenspråkigas livsvillkor förbättras och teckenspråkets status höjs. SDR vill särskilt lyfta fram forskning om:

- Dövstudier.
- Döva och teckenspråkiga utifrån ett lingvistiskt, socialpsykologiskt och rättighetsbaserat perspektiv.
- Tillgång till teckenspråk och dess betydelse för hälsa och social utveckling.
- Teckenspråk och döva sett från ett samhällsekonomiskt perspektiv.

SDR ska också förmedla och sprida information om, för SDR och våra medlemmar, intressanta forskningsarbeten och resultat i våra informationskanaler.

Programmet är antaget av Förbundsstyrelsen 2014.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artikelserie om forskning om döva barns språkutveckling
Dövas Tidning har skrivit referat av utvalda föreläsningar från den internationella konferensen om döva barns språkutveckling som ägde rum i Stockholm 2016. Vi har gjort översättning till teckenspråk.

» Så funkar det för döva barn med CI som går integrerat
» Majoriteten döva barn går integrerat i skola i USA
» Teckenspråk främjar talutveckling hos barn med CI enligt amerikansk forskning
» Döva barn har inga problem med att lära sig flera språk samtidigt
» Tidig exponering av teckenspråk har positiva effekter på kognitiva processer
» Talat språk tillsammans med teckenspråk gynnar små barns språkutveckling

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2014-09-15
Uppdaterad: 2021-01-15