På gång i SDR

10 November
Dövas Tidning nr 5 - Manusstopp SDR

21 - 22 November
Svensk Audiologisk Konferens SDR

23 - 25 November
MR-dagarna SDR

30 November
Dövas Tidning nr 5 - Utgivning SDR