På gång i SDR

20 Augusti
100-årsfest i Göteborg SDR

26 Augusti
Dövas Tidning nr 4 - Manusstopp SDR

27 Augusti
100-årsfest i Malmö SDR

03 September
100-årsfest i Sundsvall SDR

08 - 09 September
Förbundsstyrelsemöte SDR

15 September
Dövas Tidning nr 4 - Utgivning SDR

19 - 25 September
Internationella Dövveckan SDR

23 - 25 September
Dövas Dag i Uppsala SDR

23 September
Internationella teckenspråksdagen SDR

01 Oktober
100-årsfest i Stockholm SDR

14 Oktober
100-årsfest i Örebro SDR

22 Oktober
100-årsfest i Leksand SDR

29 Oktober
100-årsfest i Umeå SDR

04 November
Dövas Tidning nr 5 - Manusstopp SDR

10 - 11 November
Förbundsstyrelsemöte SDR

24 November
Dövas Tidning nr 5 - Utgivning SDR

09 December
Förbundsstyrelsemöte SDR