På gång i SDR

20 - 26 September
Internationella dövveckan SDR

23 September
Internationella teckenspråksdagen SDR

05 - 07 Oktober
SDP:s förbundsstämma SDR

05 November
Dövas Tidning nr 5 – Manusstopp SDR

25 November
Dövas Tidning nr 5 - Utgivning SDR