På gång i SDR

18 Maj
Påverkanstorg inför kongressen SDR

20 Maj
Påverkanstorg inför kongressen SDR

25 Maj
Påverkanstorg inför kongressen SDR

25 Maj
Västanviks folkhögskolas stämma SDR

27 Maj
My Right har årsmöte SDR

27 Maj
Påverkanstorg inför kongressen SDR

28 - 30 Maj
SDP:s årsstämma SDR

28 Maj
Rikstolkkonferens SDR

29 Maj
EUD har årsmöte SDR

04 - 06 Juni
SDR:s digitala kongress genomförs SDR

11 Juni
Dövas Tidning nr 3 – Manusstopp SDR

01 Juli
Dövas Tidning nr 3 - Utgivning SDR

27 Augusti
Dövas Tidning nr 4 – Manusstopp SDR

16 September
Dövas Tidning nr 4 - Utgivning SDR

18 September
Dövas Dag SDR

20 - 26 September
Internationella dövveckan SDR

23 September
Internationella teckenspråksdagen SDR

05 November
Dövas Tidning nr 5 – Manusstopp SDR

25 November
Dövas Tidning nr 5 - Utgivning SDR