På gång i SDR

05 April
Dövas Tidning nr 2 - Manusstopp SDR

04 Maj
Dövas Tidning nr 2 - Utgivning SDR

14 Maj
Teckenspråkets dag SDR

02 Juni
Dövas Tidning nr 3 - Manusstopp SDR

18 - 20 Juni
Förbundsmöte, Leksand SDR

22 Juni
Dövas Tidning nr 3 - Utgivning SDR

01 September
Dövas Tidning nr 4 - Manusstopp SDR

15 - 17 September
Dövas Dag, Malmö SDR

18 - 24 September
Internationella Dövveckan SDR

21 September
Dövas Tidning nr 4 - Utgivning SDR

23 September
Internationella teckenspråksdagen SDR

10 November
Dövas Tidning nr 5 - Manusstopp SDR

30 November
Dövas Tidning nr 5 - Utgivning SDR