På gång i SDR

08 December
Gruppdiskussion Audism SDR

13 December
SDR:s styrelse har sammanträde SDR

14 - 15 December
Gemensam kick-off för styrelse & personal   SDR

15 December
SDR:s styrelse har sammanträde SDR

03 Februari 2022
Föreläsning Audism & psykisk hälsa  SDR

04 2022 - 05 Februari 2022
Styrelsemöte   SDR

26 Februari 2022
SDR firar 100 år! SDR

12 Mars 2022
100-årsfest i Umeå (Umeå Dövas Förening) SDR

19 Mars 2022
100-årsfest i Göteborg (Göteborgs Dövas Förening) SDR

23 Mars 2022
Föreläsning Audism & dövsamhället SDR

26 Mars 2022
100-årsfest i Sundsvall (Medelpads Dövas Förening) SDR

26 Mars 2022
10:00 - 10:30
100-årsfest i Sundsvall (Medelpads Dövas Förening) SDR

04 April 2022
Gruppdiskussion Audism SDR

09 April 2022
100-årsfest i Leksand (Dalarnas Dövas Förening) SDR

23 April 2022
100-årsfest i Malmö (Malmö Dövas Förening ”Svenske”) SDR

07 Maj 2022
100-årsfest i Stockholm (Stockholms Dövas Förening) SDR

13 Maj 2022
100-årsfest i Örebro (Dövas Förening i Örebro) SDR

13 Maj 2022
Seminarium Stockholms universitet SDR

14 Maj 2022
Teckenspråkets dag SDR

19 2022 - 20 Maj 2022
Styrelsemöte SDR

20 2022 - 22 Maj 2022
Förbundsmöte & utdelning av utmärkelser SDR