På gång i SDR

03 Juni
Dövas Tidning nr 3 - Manusstopp SDR

23 Juni
Dövas Tidning nr 3 - Utgivning SDR

26 Augusti
Dövas Tidning nr 4 - Manusstopp SDR

15 September
Dövas Tidning nr 4 - Utgivning SDR

19 - 25 September
Internationella Dövveckan SDR

23 - 25 September
Dövas Dag i Uppsala SDR

23 September
Internationella teckenspråksdagen SDR

04 November
Dövas Tidning nr 5 - Manusstopp SDR

24 November
Dövas Tidning nr 5 - Utgivning SDR