På gång i SDR

01 Juli
Dövas Tidning nr 3 - Utgivning SDR

27 Augusti
Dövas Tidning nr 4 – Manusstopp SDR

16 September
Dövas Tidning nr 4 - Utgivning SDR

18 September
Dövas Dag SDR

20 - 26 September
Internationella dövveckan SDR

23 September
Internationella teckenspråksdagen SDR

05 - 07 Oktober
SDP:s förbundsstämma SDR

05 November
Dövas Tidning nr 5 – Manusstopp SDR

25 November
Dövas Tidning nr 5 - Utgivning SDR