• 2018-12-13

    Johan Hedrén börjar hos SDR som vikarierande ekonomikoordinator i januari.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  • 2018-11-23

    SDR var med på konferensen den 19-20 november och har under dagarna lyft upp saker som berör döva. SDR:s medlemmar ska känna sig delaktiga i samhället och trygga i sin personliga telekommunikation.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -