• 2017-09-21

  Nu har regeringen tagit till sig vår kritik och gått till handling i frågan om tolk i arbetslivet, vilket är en stor framgång efter ett förhalande som pågått i åratal.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-09-18

  Den 18-24 september är det Internationella Dövveckan. Temat är ”Full inclusion with sign language!” – på svenska “Full inkludering med teckenspråk!”. Internationella Dövveckan 2017 betonar teckenspråkets betydelse.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-09-07

  SDR lämnar synpunkter i ett remissvar angående slutbetänkandet "Yttrande över betänkandet Samling för skolan – nationell strategi för kunskap och likvärdighet" av 2015 års skolkommission.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-09-01

  Under SDR:s kongress den 16-18 juni, valdes Sven-Erik valdes in i förbundsstyrelsen. Nu har Sven-Erik valt att avgå med anledning av de krav som Svensk Insamlingskontroll har.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-06-18

  Nu ryter Sveriges döva ifrån och menar att situationen för döva på arbetsmarknaden är alarmerande! Vi kräver att Åsa Regnér som är ansvarig minister för tolktjänsten, tillsammans med sina regeringskollegor, vidtar omedelbara åtgärder för att stoppa denna inhumanitet.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-06-02

  Det 3-åriga projektet avslutas den 15 juni. SDR kommer att driva arbetet vidare med att få tolk- och översättarutbildningen permanentad.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2015-03-16

  Varning för bluffdöva med falska insamlingslistor

  Falska insamlingar pågår över hela Sverige. Det är INTE SDR, någon dövförening eller annan seriös organisation som står bakom dessa insamlingar.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-09-13

  Kursen är för dig som vill göra något för dövrörelsen! Det blir två helgkurser; den 26-28 januari och 23-25 mars 2018 på Västanviks folkhögskola i Leksand.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-08-14

  SDR:s Stockholmskontor flyttar från plan 5 till 6 (i samma fastighet) nu under veckan. Så under veckan och nästa vecka (t.o.m. 25 augusti) kan vi inte ta emot besök. Och våra svarsmöjligheter för e-post och bildtelefon blir begränsade.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -