• 2018-07-12

  SDR lanserar idag den 12 juni ett nytt material om effektivt påverkansarbete för dövrörelsen. Låt oss alla, medlemmar, föreningar och andra engagerade, göra insatser inför valet 2018.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2018-06-29

  SDR med flera riktar kraftig kritik mot regeringen och deras beslut att lägga 45 miljoner kronor på ett havererat system för tolktjänst. Efter åratal av löften om reformer valde regeringen att ignorera vår kritik och vi kräver nu en förklaring av barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2018-06-26

  Jonna Sjögren börjar hos SDR som vikarierande administratör den 1 augusti.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2018-06-13

  Idag har riksdagen beslutat om de nya reglerna för merkostnadsersättningen som ersätter handikappersättningen och schablonersättningen för döva blir kvar i den nya merkostnadsersättningen.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2018-06-13

  SDR och SDUF motsätter kraftigt förslaget om kommunalt huvudmannaskap för specialskolorna, som presenterades i ett betänkande i måndags. Utredningen som har haft i uppdrag att göra en översyn av skolmyndigheterna föreslår också ett alternativ – att bilda en egen statlig myndighet för specialskolorna.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2018-06-04

  Det är dags att inkludera döva och svenskt teckenspråk i valrörelsen! Att lyfta frågor som rör ett av Sveriges minoritetsspråk. Ett språk som ofta hyllas och nämns som vackert och beundransvärt, men behandlas destruktivt i politikens och demokratins maktkorridorer.  

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2018-05-31

  Under sommaren är Sverige värdland för Europride – europeisk festival för HBTQ. RFSL Regnbågen arrangerar även Deaf Europride.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -