• 2018-11-06

  Stiftelsen delar ut pengar till olika ändamål. Ansökan senast den 1 februari 2019.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2018-10-29

  SDR ska genomgå en omorganisation i riktning att butiken Gåvan och telefonförsäljningen ska avvecklas. Huvudorsaken är sjunkande intäkter och vinster som inte motsvarat kostnaderna under en längre period. 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2018-10-24

  I november kommer SDR, SDUF och SDP att byta till ett nytt medlemssystem!

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2018-10-23

  I remissvar bemöter vi och SDUF förslag som berör våra medlemmar.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2018-09-20

  SDR:s handlingsprogram 2018-2021 är förankrat och beslutat av kongressen 2017.

  Handlingsprogram 2018-2021

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -