• 2018-08-29

    Lisa Åström börjar hos SDR som intressepolitisk strateg.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  • 2018-07-12

    SDR lanserar idag den 12 juni ett nytt material om effektivt påverkansarbete för dövrörelsen. Låt oss alla, medlemmar, föreningar och andra engagerade, göra insatser inför valet 2018.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -