• 2017-08-14

  SDR:s Stockholmskontor flyttar från plan 5 till 6 (i samma fastighet) nu under veckan. Så under veckan och nästa vecka (t.o.m. 25 augusti) kan vi inte ta emot besök. Och våra svarsmöjligheter för e-post och bildtelefon blir begränsade.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-06-18

  Nu ryter Sveriges döva ifrån och menar att situationen för döva på arbetsmarknaden är alarmerande! Vi kräver att Åsa Regnér som är ansvarig minister för tolktjänsten, tillsammans med sina regeringskollegor, vidtar omedelbara åtgärder för att stoppa denna inhumanitet.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-06-02

  Det 3-åriga projektet avslutas den 15 juni. SDR kommer att driva arbetet vidare med att få tolk- och översättarutbildningen permanentad.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2015-03-16

  Varning för bluffdöva med falska insamlingslistor

  Falska insamlingar pågår över hela Sverige. Det är INTE SDR, någon dövförening eller annan seriös organisation som står bakom dessa insamlingar.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-06-30

  SDR tillsammans med Sveriges Dövas Ungdomsförbund finns på plats under Almedalsveckan för att bedriva påverkansarbete med fokus på två frågor; Bra start i livet och utbildning för döva och hörselskadade.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2017-05-22

  Pontus Degsell har börjat hos oss. Han ska arbeta som medlems- och ekonomiadministratör.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -