• 2018-11-23

  Vi behöver kolla dina uppgifter för 2018 - så att de stämmer eller om du behöver ändra någon uppgift. Och även godkänna övergång till det nya systemet. 

  Den sista dagen för att bekräfta dina uppgifter och övergång är den 25 januari 2019! (OBS! Nytt datum!)

  » Brev och instruktioner (På teckenspråk).

  Direktinloggning
  : https://medlem.sdr.org

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2018-12-13

  Johan Hedrén börjar hos SDR som vikarierande ekonomikoordinator i januari.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2018-11-06

  Stiftelsen delar ut pengar till olika ändamål. Ansökan senast den 1 februari 2019.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2018-11-23

  SDR var med på konferensen den 19-20 november och har under dagarna lyft upp saker som berör döva. SDR:s medlemmar ska känna sig delaktiga i samhället och trygga i sin personliga telekommunikation.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2018-10-29

  SDR ska genomgå en omorganisation i riktning att butiken Gåvan och telefonförsäljningen ska avvecklas. Huvudorsaken är sjunkande intäkter och vinster som inte motsvarat kostnaderna under en längre period. 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -