SDR 100 år – Från förbjudet språk till teckenspråk självklart