Mer om Mer jämlikt samhälle

Genom ett gemensamt mångfalds- och likabehandlingsarbete kan vi uppnå ett mer jämlikt samhälle, där alla anses vara lika mycket värda. Här ska vi sträva efter att vara
Läs mer

Mer om God hälsa och välbefinnande

Att flytta till ett äldreboende eller vårdhem där ingen stimulerande teckenspråksmiljö finns är lika med att bli dömd till en omänsklig isolering och ensamhet till livets slut.
Läs mer