Tillgänglighet

Hur ringer döva och hörande till varandra?

Döva och personer som kan teckenspråk kan ringa till och kommunicera med varandra genom videosamtal eller bildtelefon, utan teckenspråkstolk eller förmedlare.

I annat fall finns det två förmedlingstjänster i Sverige. Förmedlingssamtal gör det möjligt för döva och hörselskadade personer och personer med dövblindhet eller talsvårigheter att ringa samt ta emot samtal genom förmedlade trepartssamtal i realtid.

Post- och Telestyrelsen, PTS, har uppdraget av regeringen att tillhandahålla tjänster som ger personer med funktionsnedsättning likvärdig tillgång till telefoni som andra grupper i samhället har. Inkluderande telefonitjänster finns inte på den kommersiella marknaden och upphandlas därför av PTS. De medarbetare som förmedlar samtalen följer svensk lag och har tystnadsplikt enligt PTS krav på utförandet av tjänsten.

Vilken förmedlingstjänst som ska användas beror på vilket språk och vilken typ av teknisk utrustning som används av den döva personen.

Texttelefoni förmedlar samtal mellan texttelefon på skriven svenska och talad svenska.

Bildtelefoni används när den döva har en bildtelefon, talar svenskt teckenspråk och ska ha samtal med någon som inte behärskar teckenspråk.

Visa inlägg
Hur fungerar förmedlingstjänsten texttelefoni?

Förmedlingssamtal gör det möjligt för döva och hörselskadade personer och personer med dövblindhet eller talsvårigheter att ringa samt ta emot samtal genom förmedlade trepartssamtal i realtid.

Texttelefoni förmedlar samtal mellan texttelefon på skriven svenska och talad svenska. Förmedlingssamtal skiljer sig från vanliga telefonsamtal och det är bra att tänka på följande.

  1. Ring till tjänsten Texttelefoni.se på 020-600 650. Du kommer till en förmedlare som presenterar sig. Tala om vilket nummer du vill ringa till. Det blir tyst en liten stund medan du väntar på svar.
  2. Förmedlaren berättar när ni fått kontakt och läser upp information som skrivs. Därpå startar samtalet.
  3. Nu kan du börja tala. Tänk bara på att inte tala för fort, att tala direkt i du-form och avsluta med kom. Förmedlaren skriver det du säger ordagrant.
  4. När du säger kom lämnar du över ordet till den du ringt, som då börjar skriva. Förmedlaren läser upp det ordagrant för dig tills du får ett kom tillbaka. Då är det din tur igen.
  5. Nu fortlöper samtalet tills ni är klara. För att avsluta samtalet säger ni då klart slut. ”Du kan ringa fler nummer direkt efter samtalet, utan att du behöver ringa upp Texttelefoni på nytt.”
Visa inlägg
Hur fungerar förmedlingstjänsten bildtelefoni?

Förmedlingssamtal gör det möjligt för döva och hörselskadade personer och personer med dövblindhet eller talsvårigheter att ringa samt ta emot samtal genom förmedlade trepartssamtal i realtid.

Bildtelefoni används när den döva har en bildtelefon, talar svenskt teckenspråk och ska ha samtal med någon som inte behärskar teckenspråk.

När du vill få ett samtal förmedlat till teckenspråk (ringa till någon) ringer du Bildtelefoni.net. Du ringer kostnadsfritt till 020-28 00 20. Samtalet besvaras av en teckenspråkstolk som talar till dig och använder teckenspråk till personen som du pratar med. När du vill få ett samtal förmedlat uppger du för tolken vilken adress som du vill ringa till. Förbered gärna tolken på vad ärendet gäller. Tolken ringer sedan upp den angivna adressen och tolkar samtalet mellan talad svenska och svenskt teckenspråk simultant. Samtal rings till en SIP-adress och SIP-adresser ser ut som e-postadresser med ett snabel-a @. För att samtalet skall kunna genomföras måste adressen uppges korrekt till tolken. Undvik i möjligaste mån att ringa från bullriga miljöer då det försämrar möjligheten att tolka samtalet på ett bra sätt.

  • Kom ihåg att presentera dig med namn.
  • Tänk på den omgivande ljudmiljön. Undvik att ringa från bullriga miljöer.
  • Tala tydligt och nära mikrofonen.
  • Tilltala direkt den person du vill samtala med.
  • Då du vill avsluta ett samtal ska det framgå tydligt, efter det kan du ringa ett nytt samtal.
Visa inlägg
Signalhund till döva?

Det förekommer att döva använder signalhund i sin vardag, men det är inte vanligt i en större utsträckning. Signalhunden är specialtränad och har till uppgift att bland annat markera och påvisa ljud, såsom i hemmet eller i offentliga miljöer. Det kan handla om att utryckningsfordon närmar sig, någon ropar, dörrklockan ringer, babyn gråter eller att det kokar över på spisen.

Tänk på att aldrig störa en hund i tjänst, det vill säga när hunden har sin särskilda sele/täcke på sig. För mer information om signalhundar – kontakta Svenska Service- och Signalhundsförbundet

Visa inlägg
Döv anställd – hur fungerar det?

Problemet är inte att vi är döva utan att samhället är tänkt för alla de som hör, ser och kan röra sig obehindrat. För oss andra krävs andra lösningar, kunskap och förståelse.

För döva anställda kan olika hjälpmedel komma till användning och vilka som är mest lämpliga beror på arbetsplats, arbetsmiljö och arbetsuppgifter. En av de viktigaste aspekterna är att arbetsplatsen är säker och trygg för den döva. Här behöver exempelvis brandlarmet kompletteras med utrustning som inte enbart baseras på ljud utan också visuella signaler, genom varseblivning. Det innebär att man har lampor som blinkar när brandlarmet sätter igång. Varseblivning kan också användas om det ringer på dörren eller att det ringer i telefonen. Har lokalen ett larm (för att motverka inbrott) kan det också behöva kopplas till blinkers.

Ett annat vanligt hjälpmedel är bildtelefon, så att döva kan ringa ut och få inkommande samtal på teckenspråk. Vid kontakt genom telefon till personer som inte behärskar teckenspråk finns en förmedlingstjänst och på så sätt kan döva ringa till alla. Läs mer på bildtelefoni.net

Om man inte har möjlighet att skaffa bildtelefon så kan man som arbetsgivare tillåta användning av mobiltelefon, eftersom många döva använder sig av videosamtal.

Kontakta Arbetsförmedlingen för mer information om stöd till dig som arbetsgivare och för döva anställda. Ha en dialog med den döva om vad hen önskar, tycker och föredrar.

Att vara ensam döv på en arbetsplats kan bli tråkigt, om de naturliga samtalen kollegor emellan saknas och om inte alla kan vara delaktiga under kafferaster eller i korridorsnacken. Men om flera på arbetsplatsen kan teckenspråk blir tillvaron mycket roligare och att erbjuda hörande arbetskamrater teckenspråkskurser på arbetstid är ett bra sätt att skapa gemenskap och bra attityder. De flesta människor tycker det är roligt att få inblick i och lära sig teckenspråk.

I vår webbshop kan du beställa material om teckenspråk och lära er en del tecken tillsammans.

Visa inlägg
Hur kommunicerar döva och hörande?

Om hörande kan teckenspråk är kommunikationen mellan hörande och döva inget hinder. Fler och fler lär sig teckenspråk som tillval i skolan eller genom kvällskurser på någon av våra föreningar eller i något studieförbund. Man kan också lära sig lite teckenspråk genom webbsidor eller appar, som till exempel det digitala teckenspråkslexikonet som Stockholms Universitet tagit fram.

I andra kontakter mellan döva och hörande, där hörande inte kan teckenspråk, kan teckenspråkstolkar användas. Eller så skriver man på papper eller via en bildskärm (mobil, surfplatta, dator) till varandra. Det kan fungera i enkla sammanhang, men är inte en bra ersättning för teckenspråk.

Visa inlägg