Remissvar om sjukförsäkringen

SDR har lämnat synpunkter på betänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69). Betänkandet lyfter ett förslag till förordning om preventionsersättning som ska ersätta kostnader
Läs mer

Remissvar om tillgänglig sjukvård

SDR har lämnat synpunkter på delbetänkandet Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan SOU 2021:59. I vårt remissvar framgår bland annat följande: Sjukhus och
Läs mer

Låt döva köra taxi i Sverige

 SDR  och Bolt i en gemensam debattartikel i Göteborgsposten den 6 oktober 2021: Låt döva köra taxi i Sverige Idag får döva inte köra taxi, trots
Läs mer

Remissvar om modersmålsundervisning

SDR har svarat på betänkandet “För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål”, SOU 2019:18. SDR stöder den stora utredningens förslag på åtgärder för att
Läs mer

Remissvar om ny socialtjänstlag

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) anser att förslaget i sin övergripande helhet är bra, men det finns några nedslag som vi vill göra i utredningen utifrån vårt perspektiv.
Läs mer

Remissvar om en gemensam angelägenhet

SDR anser att förslagen som framkommer i sin övergripande helhet är bra, men vill uppmärksamma vissa punkter. Dövas möjligheter till fullt deltagande på arbetsmarknaden är avhängigt möjligheterna
Läs mer