Remiss om register över utbildade tolkar

Sveriges Dövas Riksförbund, SDR, har lämnat synpunkter på Kammarkollegiets förslag på nya föreskrifter om register över utbildade tolkar. Enligt Kammarkollegiets förslag ska Västanviks folkhögskolas tvååriga tolkutbildning för
Läs mer

Remissvar om snabbare skolgång

Utbildningsdepartementet har presenterat promemorian Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på högre nivå. Tanken är att tillvarata potentialen
Läs mer

Vårt remissvar om tolktjänsten

Dags för en förbättrad tolktjänst! Sveriges Dövas Riksförbund, SDR, har lämnat synpunkter på Betänkandet om en Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och
Läs mer

Remissvar om skyddsrum

SDR har lämnat ett remissvar på utredningen Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap (SOU 2022:57). En viktig förutsättning för dövas trygghet och delaktighet är att
Läs mer

Remissvar om nödkommunikation

SDR har lämnat synpunkter på föreslagna Föreskrifter om nödkommunikation från PTS. Vi har uppmärksammat följande två saker i föreskrifterna. Den första är att nödtjänsten, 112, ska kunna
Läs mer

Remissvar om sjukförsäkringen

SDR har lämnat synpunkter på betänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69). Betänkandet lyfter ett förslag till förordning om preventionsersättning som ska ersätta kostnader
Läs mer

Remissvar om tillgänglig sjukvård

SDR har lämnat synpunkter på delbetänkandet Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan SOU 2021:59. I vårt remissvar framgår bland annat följande: Sjukhus och
Läs mer

Låt döva köra taxi i Sverige

 SDR  och Bolt i en gemensam debattartikel i Göteborgsposten den 6 oktober 2021: Låt döva köra taxi i Sverige Idag får döva inte köra taxi, trots
Läs mer