Alma Abrahamsson – Nummer 12 (2002)

Alma Abrahamsson föddes den 1 oktober 1906 i Göteborg. Hon var dotter till döva föräldrar, Anna och Carl Abrahamsson. Under hennes uppväxttid umgicks hon mycket med döva. Alma tog sin lärarexamen 1926 och fick direkt efter examen ett arbete som lärare på en förskola för döva på Västra Skansgatan 1B i Göteborg. Alma tog en dövlärarexamen vid Manillainstitutet år 1931. Hon var förskolan trogen ända fram till sin pensionering 1969.

Alma var verksam inom dövvärlden på olika sätt. Hon var tolk, ordnade kurser, fritidsaktiviteter, sommarverksamheter för döva i alla åldrar. Men ändå hade hon tid att måna om döva småbarn på förskolan i 45 långa år. Alma arbetade även en tid på förskolan efter pensioneringen i väntan på en efterträdare.

Hennes strävan var att döva skulle få möjlighet till ett rikt kulturliv och att döva skulle få lov att använda teckenspråket som sitt språk. Det var det hon satsade och trodde stenhårt på. Alma var verkligen dövas ambassadör utåt. Hennes väna och blida väsen och hennes sätt att måna om döva i alla åldrar gjorde att hon var mycket omtyckt och populär bland döva i hela Sverige.

Alma Abrahamsson avled den 10 maj 1977 efter en tids sjukdom. Det är med stor glädje SDR postumt vill ge Alma Abrahamsson den 12:e Kruthmedaljen för sina mångåriga och betydelsefulla insatser för döva i Sverige.