Anne-Marie Wikström – Nummer 14 (2002)

Anne-Marie Wikström, även kallad Ami, gick på Örebroskolan under 1950-talet. Började på Blockhusudden 1957 och var en av de första döva som tog realexamen där år 1961. Detta gav ett eko i omvärlden. Döva kunde bevisa att även de kan. Ami tog sedan studentexamen som privatist i slutet på 60-talet. Hon började som timlärare på Västanviks Folkhögskola 1970 och läste samtidigt på universitetet. 1976 tog hon sin folkhögskolelärarexamen som den förste döva examinerade läraren i teoretiska ämnen. Anne-Marie fortsatte sedan som lärare på Västanvik och successivt tog hon över som rektor på Västanviks Folkhögskola och fortsatte med denna uppgift i mer än 20 år. Ami var den första döva rektorn i modern tid.

Ami har under sina år som rektor gjort Västanviks folkhögskola mera känd och effektiv. Hon har breddat på utbildningsmöjligheterna för döva. Sett till att kvalitén på teckenspråksmiljön och att utbildningen av tolkar och teckenspråkslärare hållit högsta möjliga kvalité. Ami har också satsat på utsatta döva som varit i behov av okonventionella insatser. Mångfalden har varit ledstjärnan i hennes verk.

Amis insatser som rektor i folkbildningens tjänst har gett teckenspråket en högre status och öppnat dörrar för många döva. Anne-Marie Wikström har trots samhällshinder målmedvetet lyckats bana vägen för många döva genom sina pionjärinsatser. Det är med stor glädje SDR vill ge henne Kruthmedalj nummer 14.