Anneli Örlegård – Nummer 5 (1999)

Anneli Örlegård får SDR:s femte Guldtecken för sitt arbete med en bok om Östervångsskolans historia. Anneli föddes i Kristianstad och har gått i dövskola i Örebro. Hon är precis färdig med sin speciallärarutbildning och tjänstgör på Östervångsskolan. Boken om Östervångsskolans historia är en fantastisk bok, härlig att läsa. På ett levande berättat sätt får man en bra överblick över hur undervisningen var förr och är idag och hur eleverna hade det förr och nu.
Vi får en känning av historiens vingslag och en insikt i hur skolans förändring speglar dess samtid. Författaren åter oss följa elevernas liv i vardag och fest. Hon har lagt ner ett mycket stort arbete på bokens innehåll. Historiska bilder får oss döva att minnas tillbaka och våra rötter blir förstärkta av att läsa boken och titta på bilderna.

Anneli har genom sin familj, maken, barnen, föräldrar, syster och många döva släktingar fått stor kunskap och kännedom om dövhistoria.
För att citera rektor Christer Fleur i bokens förord:

”Vi hoppas att Annelis bok kommer att få flera efterföljare. Vi måste fortsätta samla material om döva barns liv och fylla deras behov av att känna till sin egen historia.”

SDR känner stor glädje att kunna överlämna det femte Guldtecknet till Anneli Örlegård för hennes arbete med boken och för att hon genom att skriva boken har visat vägen för andra.