Dominic Ouma Majiwa – Nummer 4 (2005)

Dominic Ouma Majiwa, som är barndomsdöv, föddes nära Södra Nyanza vid Victoriasjön den 30 augusti 1958. 1987 lyftes Oumas arbete till internationell nivå då han deltog i WFD:s kongress i Esbo, Finland, och internationella workshopen för döva teckenspråksforskare i Leksand, Sverige. Detta tillsammans med SDR:s påverkan ledde till att Ouma blev intresserad av att arbeta med KNAD och RSESA där han har arbetat mer än 16 år.

Under åren 1986 – 1994 arbetade Ouma med SHIA/SDR:s dövprojekt i Kenya som projektledare. Ouma ledde bildandet av elva lokala dövföreningar i landet vilket i sin tur ledde till bildandet av Kenya National Association of the Deaf (KNAD) 1987 och medvetenhet om Kenyas teckenspråk och dövas välfärd. När projektet avslutades 1988, tog KNAD över fortsättningen av verksamheten och hade ett framgångsrikt samarbete med SDR/SHIA. Ouma hade översyn av olika KNAD-projekt bl a utveckling av teckenspråksundervisning och tolkutbildning, utgivning av teckenspråkslexikon och KNAD:s/universitetets teckenspråksforskning. Han svarade också för samordning inom organisationen och den sociala servicen för att garantera att döva fick hjälp.

Från 1994 är Ouma regionaldirektör för WFD:s regionalsekretariat för östra och södra Afrika (RSESA) där han samordnar och leder verksamheten.

I många år har Ouma varit aktivt involverad i dövsamhället och i handikappfrågor på många olika sätt. Han är medlem i Voters With Disability Alliance i Kenya och en av grundarna av United Disabled People of Kenya (Kenyas HSO) och andra organisationer som arbetar med HIV/AIDS-medvetenhet för döva och med funktionshindrades rättigheter.

För Dominic Ouma Majiwas stora betydelsefulla insatser för döva i Kenya samt inom region östra och södra Afrika är det en stor glädje för SDR att tilldela honom det fjärde International Award.