Döv eller dövstum?

Dövstum är ett ord som ofta felaktigt används om döva och begreppet avskaffades under 1950-talet av dåvarande Skolöverstyrelsen. Förr förutsattes att de som var döva också var stumma men det stämmer inte. Dessvärre lever det kvar på sina håll men begreppet dövstum ska inte användas när det syftas på döva personer.