Gum Anders Andersson – Nummer 22 (2009)

I mer än 30 år vigde Gum Anders Andersson sitt liv åt dövrörelsen. Han började som ung förnyare hos Sveriges Dövas Ungdomsförbund 1976 och var ungdomskonsulent 1978 – 1985. I november 1986 valdes han till förbundsordförande i SDR och var det fram till 1992. Gum Anders brann inte bara för SDR utan lika mycket och kanske ännu mer för Västanviks Folkhögskola, i vars styrelse han suttit i många år.

Gum Anders storhet visade sig också i hans solidaritet med döva i utvecklingsländerna och det var självklart för honom att vara aktiv i SDR:s biståndsarbete och i SHIA, där han i många år varit vice ordförande i styrelsen.

Att Gum Anders blev den första döva förtroendevalda politikern i Sverige förvånar ingen. Anders insåg att kampen för dövas rättigheter måste göras på alla plan, och att han hade en viktig roll.

Gum Anders var med och startade SDR:s videoavdelning 1986, och han var också dess chef en tid. Senare blev han invald i styrelsen för Dövas TV och hans engagemang i det som idag är SVT Teckenspråk har varit stort. Tillgänglighet genom teckenspråk, genom hela livet, på alla nivåer och i alla sammanhang, nationellt och internationellt, var Anders ledstjärna och övertygelse. Gum Anders avled den 1 april 2008 efter en tids sjukdom.

Det är en ära för SDR att postumt få tilldela Gum Anders Andersson Kruthmedalj nr 22 för hans mångåriga och betydelsefulla insatser för döva.