Har SDR ett 90-konto?

Ja, SDR har ett 90-konto vilket innebär att vi kan garantera att gåvor och bidrag till oss går till vårt viktiga arbete och de ändamål vi beskriver. Insamling