Hur fungerar förmedlingstjänsten texttelefoni?

Förmedlingssamtal gör det möjligt för döva och hörselskadade personer och personer med dövblindhet eller talsvårigheter att ringa samt ta emot samtal genom förmedlade trepartssamtal i realtid.

Texttelefoni förmedlar samtal mellan texttelefon på skriven svenska och talad svenska. Förmedlingssamtal skiljer sig från vanliga telefonsamtal och det är bra att tänka på följande.

  1. Ring till tjänsten Texttelefoni.se på 020-600 650. Du kommer till en förmedlare som presenterar sig. Tala om vilket nummer du vill ringa till. Det blir tyst en liten stund medan du väntar på svar.
  2. Förmedlaren berättar när ni fått kontakt och läser upp information som skrivs. Därpå startar samtalet.
  3. Nu kan du börja tala. Tänk bara på att inte tala för fort, att tala direkt i du-form och avsluta med kom. Förmedlaren skriver det du säger ordagrant.
  4. När du säger kom lämnar du över ordet till den du ringt, som då börjar skriva. Förmedlaren läser upp det ordagrant för dig tills du får ett kom tillbaka. Då är det din tur igen.
  5. Nu fortlöper samtalet tills ni är klara. För att avsluta samtalet säger ni då klart slut. ”Du kan ringa fler nummer direkt efter samtalet, utan att du behöver ringa upp Texttelefoni på nytt.”