Hur många föreningar har SDR?

År 2020 hade SDR 46 länsförbund, länsföreningar, föreningar och sektioner som sammanlagt hade 3 262 medlemmar.