Hur många föreningar har SDR?

År 2021 hade SDR 44 distriktsorganisationer, föreningar och sektioner som sammanlagt hade 3 484 medlemmar.