Hur många medlemmar har SDR?

År 2021 hade SDR 3 484 medlemmar genom våra 44 distriktsorganisationer, föreningar och sektioner.