Yerker Andersson – Nummer 1 (1997)

I början av 50-talet reste Yerker Andersson till Gallaudet University i USA för att studera. Han har ännu inte återvänt och är idag amerikansk medborgare.
Efter avslutade studier blev Yerker lärare på Gallaudet och senare professor i sociologi. Förutom undervisningen i sociologi var Yerker chef för ”Deaf Studies”, ett av Gallaudets 32 departement.

Vid världskongressen i Palermo 1983 valdes han till ordförande i WFD och han stannade som ordförande till 1995. Under Yerkers tid som ordförande har WFD blivit ett respekterat förbund och WFD har fått många nya länder som medlemmar. Yerker passade mycket bra som ordförande, eftersom han är intresserad av hur döva har det runt om i världen. Han är internationell till sin läggning och har lätt för att få kontakt med döva i olika länder.

Yerker är numera pensionerad från Gallaudet men fortsätter sitt viktiga arbete för döva i världen, bl a genom att ingå i president Clintons medarbetarstab, där han hjälper presidenten att hantera handikappfrågorna. Även inom FN har man stor nytta av Yerkers kunnande, bl a inom UNESCO och WHO. Yerker deltog också i arbetet med FNs standardregler.

Egentligen fick Yerker International Award redan vid kongressen i Sollentuna 1995, men bad själv om att få hämta utmärkelsen i samband med SDRs 75-årsjubileum, där han också kommer att hålla föredrag om WFD och den internationella dövrörelsen, och hur hans arbete har påverkat SDRs utveckling. Det är med stolthet som Sveriges Dövas Riksförbund delar ut sitt första International Award till Yerker Andersson.