Internationella dagen för teckenspråken i världen – vad är det?

Förenta nationerna, FN, har erkänt den 23 september som International Day of Sign Languages (Internationella dagen för teckenspråken i världen). Denna dag uppmärksammas internationellt årligen sedan FN:s generalförsamling tog detta beslut den 17 december 2017.  Valet av den 23 september hänger samman med att förbundet World Federation of the Deaf, WFD, grundades denna dag år 1951. Denna dag markerar också födelsen av en förespråkarorganisation, som har som ett av sina huvudsakliga mål att bevara teckenspråk och dövkultur som förutsättningar för förverkligandet av döva människors rättigheter.

Internationella dagen för teckenspråken i världen infaller i samband med International Week of Deaf People (Internationella dövveckan) som initierades av WFD år 1958 i Rom, Italien.

Fram till 2023 benämndes denna dag som Internationella teckenspråksdagen, från och med 2024 har den svensk benämning: Internationella dagen för teckenspråken i världen.

World Federation of the Deaf, WFD