Internationella teckenspråksdagen – vad är det?

Förenta Nationerna har erkänt den 23 september som den Internationella teckenspråksdagen och det firas internationellt årligen sedan 2018.

Internationella dövveckan inträffar sista veckan i september varje år och firas av döva världen runt. Syftet är att öka medvetenheten om döva och dövas rättigheter. Flera aktiviteter sker runt om i världen till exempel debatter, demonstrationer, kampanjer, utställningar och möten.

World Federation of the Deaf, WFD