Josette Bushell-Mingo – Nummer 28 (2013)

Josette Bushell-Mingo har genom sin konstnärlighet gjort en stor insats för modern scenkonst, där svenskt teckenspråk fått en stark ställning. Josette är konstnärlig ledare på Riksteaterns Tyst Teater sedan 2005. Hon har genom sin begåvning och underbart inspirerande sätt kombinerat teckenspråk och talspråk med sång, musik och dans, och låtit teckenspråkiga döva, hörselskadade och hörande förenas i den kritikerrosade Viskualen Fame. Genom detta visade Josette tillsammans med begåvade ungdomar och etablerade skådespelare hur man spränger gränser. Josette har genom denna sin konstnärliga storhet lyft fram det svenska teckenspråket, och skapat stor förståelse för mångfald och minoritetsspråkets plats i samhället.