Brita Bergman – Nummer 2 (1992)

Brita Bergman började forska i teckenspråk år 1972 och första rapporten gällde tecknad svenska, vilket hon snabbt insåg inte var något språk alls. Då började hon forskning i dövas teckenspråk. Det unika med denna forskning är att hon hade och fortfarande har döva forskningsassistenter. Brita Bergman doktorerade i teckenspråk och blev docent. Idag är hon den förste professorn i teckenspråk i världen.

Brita Bergman har hela tiden arbetat ute på fältet för att informera om teckenspråkets betydelse för döva barn och vuxna. Att göra detta på 1970-talet var allt annat än lätt och det krävdes mod att göra det, men hennes forskning gav henne och hela dövrörelsen en stadig grund att stå på. Hennes forskning blev också avgörande för riksdagens beslut att erkänna teckenspråket som ett självständigt språk och barns rätt till en tvåspråkig skola med teckenspråk som första språk. Brita Bergman och Inger Ahlgrens arbete lade också grunden till DU Universitetet. (Dövas Universitet)

Viktigt är också att vi genom teckenspråksforskningen och riksdagsbeslutet 1981 och skolans reformarbete inom dövundervisningen kan bli vägledande för andra länders dövundervisning.