Liisa Kauppinen – Nummer 3 (2002)

Liisa Kauppinen har i många år varit en av de mest kända och respekterade döva både i nordiska och i internationella sammanhang. Hon har – vid sidan om arbetet som verkställande direktör i finska dövförbundet – med stort engagemang varit verksam inom WFD i snart 20 år. 1983 – 87 var Liisa styrelsemedlem, därefter generalsekreterare till 1995. De senaste sju åren har Liisa varit president i WFD, ett uppdrag som hon planerar lämna 2003. Därutöver har Liisa också varit ordförande i Dövas Nordiska Råd i flera omgångar under sammanlagt sex år mellan 1983 och 1994.

Under Liisas år inom WFD och DNR har mycket hänt bland världens döva. Projekt i Afrika, Asien och Syd Amerika har lett till starkare dövförbund och tvåspråkig undervisning samt fler tolkar. Teckenspråkets ställning har stärkts i många länder. I Norden lär sig fler och fler hörande teckenspråk – många för att bli tolkar. Döva i hela världen blir mer och mer medvetna om sina rättigheter. Ökningen i antalet tolkar imponerar, t ex hade 30 länder egen tolk vid världskongressen i Japan 1991, medan det i Australien 1999 fanns 300 tolkar.

Liisa Kauppinens stora kompetens och imponerande språkkunskaper har också lett till att hon fungerat som expert i FN:s olika organ, bl a UNESCO och WHO. Liisa deltar också i FN:s expertpanel under Bengt Lindqvist i arbetet med FN:s standardregler. Liisa behärskar engelska, finska, svenska samt finskt, svenskt och amerikanskt teckenspråk. Hon blev också hedersdoktor inom juridik vid Gallaudet University 1998.

Liisas liv efter WFD, vid 63 års ålder, kommer att ägnas åt barnbarnen och studier i sociologi och framtidsforskning. Det är med stor stolthet som SDR tilldelar Liisa Kauppinen International Award nr 3 för hennes storslagna insatser för världens 70 miljoner döva.