Teckenspråkets dag – vad är det?

Riksdagen tog ett historiskt beslut den 14 maj 1981, då man officiellt erkände dövas rätt till teckenspråk som modersmål. Beslutet innebar att undervisningen i dövskolorna skulle använda teckenspråk som första språk. Principiellt var teckenspråk förbjudet för döva i skolan fram till detta beslut. Därför firas Teckenspråkets dag den 14 maj varje år i olika städer i Sverige. Sverige var det första land i världen som officiellt erkände teckenspråket som språk. Vi blev därmed en förebild för många andra länder, som i efterhand fått teckenspråket legaliserat i olika former.