Ulla-Bell Thorin – Nummer 9 (2005)

Ulla-Bell Thorin föddes och växte upp i en författarfamilj. Örebroskolan och yrkesskolan i Växjö färgade hennes liv och kamp för teckenspråket och respekten för döva. I många år har Ulla-Bell varit aktiv i det intressepolitiska arbetet i dövföreningar. Hon har bl a suttit i styrelsen för Dövas Förening ”Svenske” i Malmö och Göteborgs Dövas Förening och varit aktiv i de lokala handikappråden. I det intressepolitiska arbetet glänste Ulla-Bell med sin styrka, sitt mod och sin argumentationsteknik.

Ulla-Bell har tillsammans med andra drivit fram och arbetat för demokratin i Dövkyrkan och därmed medverkat till att kyrkan blivit tillgänglig för döva på teckenspråkets villkor. Ulla-Bell är ett föredöme för döva och döva kvinnor i synnerhet. Hon är modig och envis men samtidigt är hon ödmjuk. Hon har skrivit flera böcker – ”Berövat språk”, ”Berövad kärlek”, ”Törnetårar”, ”Tolktrubbel” och ”Värda respekt”. Böckerna handlade om Neas liv – och hennes kamp mot orättvisor och förtryck. Ulla-Bell har varit en talesman för många döva, som igenkännande läst hennes böcker.

Ulla-Bell har kämpat mot orättvisor, samhällets negativa attityder och brist på respekt samt för teckenspråket och tillgängligheten. Det har visat hennes enorma styrka att inte ge upp och det har blivit flera goda resultat av denna kamp. För allt detta fruktbärande arbete och hennes fortsatta engagemang vill SDR visa sin stora uppskattning genom att ge Ulla-Bell Thorin Guldtecken nummer 9.