Ulla Wittesjö – Nummer 13 (2009)

Ulla Wittesjö föddes i Helsingfors i Finland. Hon gick först i hörselklass i två år och sedan i Borgå dövskola 1940 – 1945. Efter dövskolan arbetade hon på ett tryckeri och 1951 flyttade hon till Malmö där hon gifte sig. Under åren 1951 – 1966 var Ulla Wittesjö medlem i Malmö Dövas Förening ”Svenske”, utan att vara aktiv i styrelsen.

När Ulla Wittesjö flyttade till Hässleholm 1966 blev hon medlem i Dövas Förening ”Göingen”. Hon blev invald i Göingens styrelse 1970 där hon fortfarande är kvar, nu som ordförande sedan 1995. Hon var även ordförande mellan åren 1976 och 1987. Ulla har varit aktiv i Skånes Dövas Länsförbund i 25 år. Hon har under kortare perioder suttit i både FSDB:s styrelse och i pensionärsförbundets och i SDR:s styrelse.

Hon var föreningskonsulent i Göingen 1987 – 1995 och föreningens representant i KHR i många år. Hon var också med och ”byggde” upp föreningens fina lokal Göingen vid Finjasjön i Hässleholm som invigdes 1984.

Det Ulla är mest stolt över är att hon var med och initierade ett äldreboende i lägenheter i Hässleholm. Döva pensionärer intervjuades om hur de hade det och vilken service de önskade. Svaren sammanfattades i rapporten ”Äldreomsorg på dövas villkor”. Ulla beskriver sig som tålmodig och hon kämpar vidare i både medgång och motgång. Det är med stor glädje SDR ger Ulla Wittesjö Guldtecken nr 13 för hennes mångåriga engagemang.