Vad kostar det att bli medlem i SDR?

Medlemsavgifterna varierar beroende på vilken förening och vilken medlemsform du väljer. Vi har flera regionala och lokala föreningar runt om i landet. Det finns flera olika medlemsformer att välja mellan beroende på bland annat ålder och om du vill vara individuell medlem eller inkludera din familj i ett så kallat familjemedlemskap. Om du tillhör målgrupperna för Sveriges Dövas Ungdomsförbund eller Sveriges Pensionärsförbund erbjuds du också medlemskap hos dem utan extra kostnad. Välkommen att bli medlem!

Medlemsformer
Bli medlem