Vem var Alma Abrahamsson?


Alma Abrahamsson föddes den 1 oktober 1906 i Göteborg och var dotter till döva föräldrar. Under hennes uppväxttid umgicks hon mycket med döva. Alma tog sin lärarexamen år 1926 och fick direkt efter examen ett arbete som lärare på en förskola för döva på Västra Skansgatan 1B i Göteborg. Alma var verksam som tolk och ordnade kurser, samt aktiviteter för döva i alla åldrar men allra mest var hon mån om döva småbarn på förskolan i 45 långa år. Hennes strävan var att döva skulle få möjlighet till ett rikt kulturliv och att döva skulle få lov att använda teckenspråket som sitt språk.

SDR:s kongress 2017 biföll en motion om en ny utmärkelse i Alma Abrahamssons namn för att visa uppskattning till personer som är verksamma inom olika skolverksamheter och gjort viktiga insatser för teckenspråksmiljön samt stärkt barn och ungas dövidentitet. Priset delades ut för första gången 2022.

Alma Abrahamsson föddes 1906 och var 71 år gammal när hon gick bort 1977.
Hon fick Kruthmedaljen nummer 12 postumt för sina mångåriga och betydelsefulla insatser för döva i Sverige.