Vem var Lars-Åke Wikström?

Lars-Åke Wikström ”LÅW” är ett välkänt namn bland döva i Sverige men också i Europa och världen. Han brann för språkpolitik där hans insatser för teckenspråk och tvåspråkighet öppnade många dörrar och resulterade i flera framgångar.

Hans motto var “Döva kan” och “Döva vet bäst om döva”. På 1970-talet initierade han dövmedvetanderörelsen i Sverige, som sedan också spreds i Europa. Han satt i SDR:s styrelse i 25 år, varav 17 år som förbundsordförande. Detta är ett rekord inom SDR. Han har också suttit i WFD:s (Dövas världsförbunds) styrelse i 16 år och varit aktiv i Dövas Nordiska Råds styrelse i 29 år.

LÅW hade en enastående förmåga att engagera åhörare och tala för dövas sak och teckenspråket inför beslutsfattare och politiker. Ingen politiker eller åhörare var oberörd efter ett möte med LÅW. Med anledning av hans betydelsefulla insatser fick han Kruthmedalj nr 24 år 2009. Samma år bytte förbundet namn på vår internationella utmärkelse från International Award till Lars-Åke Wikström’s International Award.

Lars-Åke Wikström föddes år 1943 och gick bort 2018.