• 2020-07-06

  Falska insamlingar pågår över hela Sverige. Det är INTE SDR, någon dövförening eller annan seriös organisation som står bakom dessa insamlingar.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-07-01

  Valberedningen nominerar Daniel Littorin till förbundsstyrelsen.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-06-22

  Förbundsmötet genomförs den 22-23 augusti på en digital plattform.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-06-28

  SDR Studio är en materialserie som består av filmer där två eller tre personer har samtal och diskuterar specifika frågor som är högaktuella i dövsamhället generellt, men också politiskt heta just nu. I serien berättar vi om aktuella arbeten, delar med oss av tips och verktyg. Del 2 handlar om Motioner. 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-06-24

  Julia Kankkonen, generalsekreterare berättar att förbundet rekryterat en projektledare som ska arbeta med projektet dövas kulturarv, SDR:s kongress och 100-årsjubileum.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-06-22

  I oktober 2020 arrangeras ett seminarium i Stockholm för teckenspråkslärare från hela landet. Redan nu kan du som vill delta anmäla ditt intresse.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-04-17

  information om covid-19 på teckenspråk

  Nyhetsbevakning och information om covid-19 (coronavirus) på teckenspråk.
  Ni kan följa » SDR:s Facebooksida där vi försöker uppdatera med den senaste informationen. Du behöver inget eget facebook-konto för att se informationen.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-06-18

  Ola Lundström har avgått från SDR:s styrelse.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-06-09

  Vi har fått det tråkiga beskedet att Gull-Britt Engdahl har gått bort. Hon tilldelades Guldtecken nummer 18 år 2013.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -