• 2021-01-13

  SDR utlyser en tävling av nationalsången, på teckenspråk! Bidrag ska vara SDR tillhanda senast 1 mars.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-12-11

  Sveriges Dövas Riksförbund kräver i en skrivelse skärpning av SVT och SVT Språk & Tillgänglighet kring teckenspråkstolkning vid information om COVID-19.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-11-30

  SDR har inte fått in någon intresseanmälan från någon förening att arrangera Dövas Dag 2021. Förbundet kommer därför istället ta arrangörskapet.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2018-11-06

  Nu kan ni söka bidrag från vår stiftelse. Ansökan ska vara SDR tillhanda senast den 1 februari. 2021.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-11-17

  SDR har fått ett beviljat projekt på ett år hos Riksantikvarieämbetet, RAÄ som startade i september 2020. Syftet med projektet är att kartlägga och samla information kring dövas historia och kulturarv i Sverige.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-11-16

  Alla döva barn ska ha rätt till svenskt teckenspråk. Det innebär att varje barn oavsett bakgrund, typ av hörselnedsättning och livssituation ska få så goda förutsättningar som möjligt att tillägna sig svenskt teckenspråk.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-11-12

  SDR Studio är en materialserie som består av filmer där två eller tre personer har samtal och diskuterar specifika frågor som är högaktuella i dövsamhället generellt, men också politiskt heta just nu. I serien berättar vi om aktuella arbeten, delar med oss av tips och verktyg. Del 3 handlar om Döva barn och stöd till föräldrar. 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-11-04

  Presentation av Therese, projektledare på SDR.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-10-28

  Vi på SDR hälsar Birgitta Martinell och Kave Noori välkomna till oss!

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -