• 2020-10-22

  kongress sidhuvud

  .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-10-14

  SDR lanserar idag en efterlängtad handbok för föräldrar till döva barn. I handboken som är riktad till föräldrar och andra anhöriga har SDR samlat material, berättelser och information som kan ge vägledning. Handboken kan också med fördel bli en del av den information som erbjuds från regionerna till föräldrarna, exempelvis från hörselvården.

  .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-09-28

  FN har fattat beslut i fallet om Richard Sahlin som nekades anställning på Södertörns högskola med hänvisning till för höga tolkkostnader. Beslutet är till Richard Sahlins fördel och innebär att FN ställer sig på SDR:s sida och anser, precis som vi påpekat sedan länge, att den svenska regeringen måste komma tillrätta med tolktjänsten.

  .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-09-01

  På grund av den rådande pandemin och myndigheternas rekommendationer är seminariet framskjutet för att förhoppningsvis istället genomföras under våren 2021.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-08-31

  Här kommer information från hur SDR arbetat med tolktjänstfrågan sedan sommaren fram till nu.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 2020-07-06

  Falska insamlingar pågår över hela Sverige. Det är INTE SDR, någon dövförening eller annan seriös organisation som står bakom dessa insamlingar.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -