Döva

Att vara döv är mer än att bara sakna hörsel. Alla döva är olika och med teckenspråk som grund utgör vi en språklig och kulturell gemenskap. Vi finns i alla åldrar och har rätt att välja det språk som skapar delaktighet på våra villkor och passar bäst vid olika situationer och tillfällen. Vi har olika preferenser kring språkval och kommunikation genom teckenspråk, skrivet och talat språk.

I majoritetssamhället beskrivs döva ofta som människor med funktionsnedsättning, men betraktas också som en minoritetsgrupp som använder teckenspråk. Dövhet är det medicinska perspektivet på en förlust av hörsel. Flera döva beskriver sig som “stendöva” medan andra beskriver sig som döva men kan uppfatta ljud med hörseltekniska hjälpmedel. Flertalet döva är det redan från födseln, men människor kan även bli döva senare i livet. Den mediciniska termen dövhet ska inte förväxlas med ordet döv. Anledningen är att det inte alltid står i direkt relation till hur mycket personen hör och använder tal, utan också handlar om identitet. Att vara döv handlar om känslan av tillhörighet i en kulturell och språklig minoritet där teckenspråk är en viktig del av gemenskapen. Teckenspråk är så mycket mer än bara ett språk!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Döv - inte dövstum

Dövstum är ett ord som ofta felaktigt används om döva och begreppet avskaffades under 1950-talet. Förr förutsattes att de som var döva också var stumma men så är det inte alls. Därför ska inte begreppet dövstum användas när det syftas på döva personer.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En tillgänglig värld

Broschyren "Den bästa av världar - tillgänglig för alla" visar olika situationer som kan uppstå i ett samhälle som inte är anpassat efter den som inte hör. Med ökad kunskap om dövas särskilda behov kan många av hindren tas bort, och omgivningen blir tillgänglig även för döva.

Det är inte vår dövhet som är problemet. Problemet är att samhället är tänkt för alla de som hör, ser och kan röra sig obehindrat. För oss andra krävs andra lösningar, politisk vilja och pengar. Det är långt kvar till ett samhälle som är tillgängligt för alla medborgare.

Broschyren visar olika vardagliga situationer som vi kan hamna i, och där bristen på tillgänglighet skapar problem för oss döva. Flera situationer kan avhjälpas genom vanlig medmänsklighet och fantasi, medan andra kräver teknik och en politisk vilja att förändra.

Det är svårt att tänka bort ett sinne som man själv har, och att som hörande föreställa sig hur det är att aldrig ha hört. Det är lätt att stoppa fingrarna i öronen och utestänga ljud, men det är inte detsamma som att aldrig någonsin ha hört. Den som aldrig har hört tal har inte heller haft möjlighet att lära sig tala själv, eftersom vi lär oss prata genom att härma våra föräldrar när vi är små. Det är därför döva kommunicerar med teckenspråk, och behöver informationskällor som bygger på annat än ljud.

Den bästa av världar - tillgänglig för alla

Publicerad av  Webbredaktör
Publicerad: 2011-05-24
Uppdaterad: 2019-12-03