Viktig information från SOS Alarm

Möjligheten att ringa direkt till nödnumret 112 från texttelefon till texttelefon upphör från och med den 1 januari 2023. Anledningen är att SOS Alarm inte har uppdraget
Läs mer

Diskriminering att neka inseminationsbehandling

Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) och Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) har följande gemensamma information att ge om det fall där en enskild individ nekats fertilitets/inseminationsbehandling. Målsägande har ett
Läs mer

DigiDöv-guider startar i höst

I höst startar verksamheten med DigiDöv-guider runt om i Sverige. Innan starten kommer vi att gå ut med information om var de finns. DigiDöv-guiderna kommer att hjälpa
Läs mer

Nya kollegor till projektet Syssna på mig

  Generalsekreterare Julia Kankkonen informerar att rekryteringsprocessen av tjänsterna projektledare och projektmedarbetare till vårt projekt Syssna på mig är avslutad. Vi välkomnar Sara Schöldt som projektledare och
Läs mer

Presentation av Magnus Nordström

Jag heter Magnus Nordström och arbetar hos SDR som projektledare för arvsfondsprojektet DigiDöv. Jag började arbeta här 1 mars och projektet pågår i tre år framåt. Ni
Läs mer

Projektledare till DigiDöv

 Generalsekreterare Julia Kankkonen ger information om att rekryteringsprocessen för en projektledare till vårt treåriga projekt DigiDöv – digital guide för äldre döva är avslutad. Vi har
Läs mer

Remissvar om sjukförsäkringen

SDR har lämnat synpunkter på betänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69). Betänkandet lyfter ett förslag till förordning om preventionsersättning som ska ersätta kostnader
Läs mer

Remissvar om tillgänglig sjukvård

SDR har lämnat synpunkter på delbetänkandet Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan SOU 2021:59. I vårt remissvar framgår bland annat följande: Sjukhus och
Läs mer