Remissvar om sjukförsäkringen

SDR har lämnat synpunkter på betänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69). Betänkandet lyfter ett förslag till förordning om preventionsersättning som ska ersätta kostnader
Läs mer

Remissvar om tillgänglig sjukvård

SDR har lämnat synpunkter på delbetänkandet Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan SOU 2021:59. I vårt remissvar framgår bland annat följande: Sjukhus och
Läs mer

Beviljade medel till projektet DigiDöv

 Bittan Martinell från förbundskansliet ger en första presentation av projektet DigiDöv – digital guide för äldre döva. SDR har fått beviljat 3,3 miljoner kronor i projektmedel
Läs mer

Presentation av Bittan Martinell

Här kommer en presentation av mig, Bittan Martinell som började jobba som projektledare på SDR i november 2020. Jag är utbildad socionom och specialpedagog. Jag har tidigare
Läs mer

Information om SDR:s arbete med coronapandemin

SDR fortsätter vårt uppföljningsarbetet under coronakrisen och har fortsatt kontakt med bland annat SVT, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och regeringen hur de tillgängliggör viktig samhällsinformation.
Läs mer

Två nya medarbetare

 Här kommer en nyhet från SDR och vår verksamhet, som rullar på trots underliga tider och en pågående pandemi. SDR kommer att utöka personalgruppen med två
Läs mer

Information om coronaviruset

Nyhetsbevakning och information om covid-19 (coronavirus) på teckenspråk. Ni kan följa SDR:s Facebooksida där vi försöker uppdatera med den senaste informationen. Du behöver inget eget facebook-konto för att se
Läs mer