Remiss om muntlig förhandling i domstol

SDR har lämnat synpunkter genom ett remissvar om muntlig förhandling i allmän förvaltningsdomstol. Vi är starkt positiva till arbetsgruppens förslag om att införliva videoinspelning, något vi tror
Läs mer

Remiss om register över utbildade tolkar

Sveriges Dövas Riksförbund, SDR, har lämnat synpunkter på Kammarkollegiets förslag på nya föreskrifter om register över utbildade tolkar. Enligt Kammarkollegiets förslag ska Västanviks folkhögskolas tvååriga tolkutbildning för
Läs mer

Avslutad rekrytering till Dövas Kulturarvscentrum

Julia Kankkonen, generalsekreterare: Rekryteringen till arvfondsprojektet Dövas Kulturarvscentrum är nu avslutad. Vi fick över 50 ansökningar till de utannonserade tjänsterna och har genomfört intervjuer. Tjänsterna var: projektledare
Läs mer

Kommunikatör till Dövas Kulturarvscentrum

Vill du arbeta i ett treårigt arvsfondsprojekt – Dövas Kulturarvscentrum? Om projektet Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) har beviljats ett treårigt arvsfondsprojekt – Dövas Kulturarvscentrum – i samarbete
Läs mer

Arkivarie till Dövas Kulturarvscentrum

Vill du arbeta i ett treårigt arvsfondsprojekt – Dövas Kulturarvscentrum? Om projektet Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) har beviljats ett treårigt arvsfondsprojekt – Dövas Kulturarvscentrum – i samarbete
Läs mer

Museiansvarig till Dövas Kulturarvscentrum

Vill du arbeta i ett treårigt arvsfondsprojekt – Dövas Kulturarvscentrum? Om projektet Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) har beviljats ett treårigt arvsfondsprojekt – Dövas Kulturarvscentrum – i samarbete
Läs mer